• 100% Gekeurde en/of Gecertificeerde producten*
  • Gratis ruilen
  • Achteraf betalen mogelijk
  • Shopping Award Winnaar 2022

Beste bezoeker van de webshop,

Vanwege beëindiging van de bedrijfsactiviteiten is de webwinkel permanent gesloten. 

Disclaimer & Copyright

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden.  
Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Veilig BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Veilig.nl in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. 
 
Veilig BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen. Het is niet toegestaan deze site te framen. 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Veilig B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van merken waarvan Veilig B.V. de houder is. 

Aansprakelijkheid

Deze site is bedoeld om informatie aan onze klanten te verstrekken. Veilig B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of informatie op externe websites waarnaar op deze site wordt gelinked of die een link bevatten naar deze site. 

Contact 

Als u nog vragen hebt over de privacy policy van kunt u een e-mailbericht sturen naar info@lveilig.nl Onze klantenservice helpt u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.